[NUUG kart] Tunneller?

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Thu Aug 13 18:18:39 CEST 2015


bridge:name og tunnel:name er brukt hhv. 13 975 ganger og 2 616 ganger
ifølge taginfo.

2015-08-13 18:09 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:

> Veit ikkje om *bridge:name* og *tunnel:name* er brukt noko særleg. Eg har
> alltid berre brukt *name* på tunnelar og større bruer.
>
> Om dette splittar opp namnet på vegen det stykket så ser eg ikkje problem
> med det.
>
>
> ------------------------------
> *From:* kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Christer
> van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
> *Sent:* Thursday, August 13, 2015 5:13 PM
> *To:* Thor K. H.
> *Cc:* NUUGs kartliste
> *Subject:* Re: [NUUG kart] Tunneller?
>
> Hva da med Askøybrua mellom Bergen og Askøy? I Elveg-dataene har både
> veien til broen og halvdelen av broen som er i Bergen kommune navnet
> Askøyveien (da blir name=Askøyveien og bridge:name=Askøybrua), mens
> halvdelen av broen i Askøy kommune ikke har noe navn og veien frem til
> broen i Askøy kommune heter Ravnangervegen. Hva vil være best her?
>
> 2015-08-13 16:07 GMT+02:00 Thor K. H. <nitrolinken at gmail.com>:
>
>>
>> 2015-08-11 20:40 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
>>
>>> Hva er praksis på tagging av navn på tunneller/broer vs. navn på den
>>> faktiske veien?
>>
>>
>> I all hovedsak foretrekker jeg å strengt reservere name=* for selve
>> _veien_, ettersom det er veien man tagger. Veien har et navn, og ja, er
>> tilfeldigvis på en bru, men det er ikke hovedpoenget.
>>
>> Dermed tagger jeg bridge:name=* og tunnel:name=* alt ettersom.
>>
>>
>>
>> *// Thor *
>>
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/c02d79b3/attachment.htm 


More information about the kart mailing list