[NUUG kart] Waterways

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Thu Aug 13 20:21:23 CEST 2015


Den 13. aug. 2015 18:02, N/A N/A skreiv:
> Source tag endring er viktig om source endrar seg. Det gjeld for alle 
> data i OSM.
> Er ofte at folk har brukt Bing på f.eks. vatn og kyst utan å endre 
> source frå PSG eller Landsat til Bing.
> Viktig at slike ting ikkje sklir ut ellers er source taggen ubrukeleg.

Taggen er vel alt ganske ubrukeleg, og det er anbefalt at ein heller 
legg «source» på *innmeldinga*, ikkje på objekta.

For øvrig, når det gjeld PSG på kystlinjer, er det verdt å merka seg at 
det dessverre gjerne er lagt source på alle *nodane* i kystlinja, ikkje 
berre på linjene. Det er lett å oversjå når ein fjernar/endrar source.

-- 
Karl Ove Hufthammer


More information about the kart mailing list