[NUUG kart] Tunneller?

Thor K. H. nitrolinken at gmail.com
Thu Aug 13 20:41:54 CEST 2015


2015-08-13 18:09 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:

> Veit ikkje om *bridge:name* og *tunnel:name* er brukt noko særleg. Eg har
> alltid berre brukt *name* på tunnelar og større bruer.
>
> Om dette splittar opp namnet på vegen det stykket så ser eg ikkje problem
> med det.
>

​Som Christer sier, og som du kan se her
http://taginfo.openstreetmap.org/compare/bridge_name/bridge:name/tunnel:name/tunnel_name
for en liten sammenlikning, så er det så nært et felles og greit semantisk
alternativ som det blir.

Personlig foretrekker jeg å holde name til veien hvis den har et kjent
gatenavn, enten det er bru eller tunnel. For bruer er det kanskje ikke så
vanlig med flere gatenavn, men dette kan fort oppstå i tuneller, både store
og små, ute på landet og inne i byene. ​*█ **Thor M. K. Høgås*
Freelance developer & translator
Site: *http://roht.no <http://roht.no/>*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/fc373997/attachment.htm 


More information about the kart mailing list