[NUUG kart] Residential vs. service vs. cycleway/footway

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Thu Aug 13 20:17:19 CEST 2015


Den 13. aug. 2015 16:58, Hans Olav Skogstad skreiv:
> Slik jeg har tolket wikien i mitt hode, er highway=residential vanlige
> kommunale veier som går i tettbygd strøk. Småveier (ofte private) inn til
> hus, inne mellom blokker etc er highway=service, service=* (hvis du vet
> hva slags servicevei det er).

Og det er vel service=driveway som aktuelt. Det har eg brukt konsekvent 
på slike innkøyrslar/småvegar til private hus (men highway=residential 
på dei større vegane i bustadfeltet, som vert delte av fleire hus).

Det som er litt irriterande er at viss ein putter service=driveway på 
ein highway=service, blir vegen (på OSM-kartet) vist mykje tynnare og 
berre på høge zoom-nivå samanlikna med om ein berre har highway=service 
utan service=driveway.

-- 
Karl Ove Hufthammer


More information about the kart mailing list