[NUUG kart] Residential vs. service vs. cycleway/footway

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Thu Aug 13 20:47:37 CEST 2015


Don't tag for the renderer (tenkte jeg skulle si det først), men skjønner
at rendring er irriterende når man vil noe annet. Men kan du forklare
hvorfor du vil at disse småveiene skal vises på lavere zoom-nivåer?

2015-08-13 20:17 GMT+02:00 Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:

> Den 13. aug. 2015 16:58, Hans Olav Skogstad skreiv:
> > Slik jeg har tolket wikien i mitt hode, er highway=residential vanlige
> > kommunale veier som går i tettbygd strøk. Småveier (ofte private) inn til
> > hus, inne mellom blokker etc er highway=service, service=* (hvis du vet
> > hva slags servicevei det er).
>
> Og det er vel service=driveway som aktuelt. Det har eg brukt konsekvent
> på slike innkøyrslar/småvegar til private hus (men highway=residential
> på dei større vegane i bustadfeltet, som vert delte av fleire hus).
>
> Det som er litt irriterande er at viss ein putter service=driveway på
> ein highway=service, blir vegen (på OSM-kartet) vist mykje tynnare og
> berre på høge zoom-nivå samanlikna med om ein berre har highway=service
> utan service=driveway.
>
> --
> Karl Ove Hufthammer
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/356415e7/attachment.htm 


More information about the kart mailing list