[NUUG kart] Residential vs. service vs. cycleway/footway

Hans Olav Skogstad hans-olav.skogstad at online.no
Fri Aug 14 09:43:52 CEST 2015


Langs flere større veier i Norge er det bygget mindre paralelle veier som  
gjør jobben dobbelt opp som g/s-veg og adkomst til boliger langs den store  
veien (så de slipper å ha innkjørsel rett ut i denne).
Da er det ofte skiltet med 522 og undertekst "kjøring til eiendommene  
tillatt".

Andre ganger er G/S-skiltet fraværende på strekkene der bilene kan kjøre.

I det første tilfellet mener jeg du skal gjøre
highway=cycleway
foot=designated
motor_vehicle=destination

I det andre tilfellet
highway=service

Slik er det i hvert fall gjort her på Nøtterøy.

On Fri, 14 Aug 2015 09:24:54 +0200,  wrote:

> On Thu, 13 Aug 2015 17:05:59 +0200, Christer van der Meeren  
> <cmeeren at gmail.com> wrote:
>
>> Hva mener du med at highway=cycleway gjør jobben som lokalvei inn til  
>> hus?
>> Slik jeg forstår det (se også forumtråd
>> <http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=32296>) er
>> highway=cycleway/foot=designated forbeholdt skiltet gang-/sykkelveg,  
>> mens
>> annen vei tydelig ikke ment for motorvogner er highway=footway.
>>
>> 2015-08-13 16:58 GMT+02:00 Hans Olav Skogstad  
>> <hans-olav.skogstad at online.no>
>> :
>>


More information about the kart mailing list