[NUUG kart] Av-/påkjørsler på motorvei

Thor K. H. nitrolinken at gmail.com
Thu Aug 13 20:27:42 CEST 2015


2015-08-13 16:35 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:

> placement=* er ikke godkjent ennå
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/placement>, det er
> bare et forslag.
>

​Det er relativt mye som ikke er godkjent via den typiske
"godkjenningsprosessen" (som for så vidt sårt trenger en
oppgradering/forbedring/gjenoppstandelse) og som er relativt godt brukt.
F.eks. kan det vises til at placement=* er i bruk på ca. 45 000
veisegmenter.

Det samme gjelder for så vidt også destination=*, som også er støttet av
flere av de største navigasjonsapplikasjonene som bruker OSM-data.​


*█ **Thor M. K. Høgås*
Freelance developer & translator
Site: *http://roht.no <http://roht.no/>*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/6d84e080/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list