[NUUG kart] Av-/påkjørsler på motorvei

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Thu Aug 13 16:35:43 CEST 2015


placement=* er ikke godkjent ennå
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/placement>, det er
bare et forslag.

2015-08-13 16:05 GMT+02:00 Thor K. H. <nitrolinken at gmail.com>:

>
> 2015-08-12 9:57 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
>
>> Elveg-data virker konsekvent å starte en egen way der avkjøringsfelt
>> starter. OSM ønsker at ways kun skal separeres der hvor veiene er fysisk
>> adskilt, altså skal veien ifølge dette tagges med ett ekstra felt frem til
>> avkjøringsfeltet fysisk bøyer av og skilles fra hovedveien (hvor også
>> motorway_junction skal plasseres). Ditto med akselerasjonsfelt.
>
>
> ​Jupp, her har man både lanes=* og placement=* som kan hjelpe med å
> beskrive hvordan veien går, uten at det blir flere fysiske.
>
> Her anbefaler jeg at man følger OSM sin stil, der hvor det lar seg gjøre
> og ikke er uhensiktsmessig. Det er ikke alt av programvare som ev. støtter
> det, men man slipper veier som er klistret ved siden av hverandre når det
> egentlig er en og samme vei.​
>
> /
> ​/ Thor​
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/703c6845/attachment.htm 


More information about the kart mailing list