[NUUG kart] Skal veier splittes i "trekant" inn mot rundkjøringer?

Øystein Bjørndal obtitus at gmail.com
Thu Aug 13 21:15:30 CEST 2015


Svarer nedover:

> On 13 Aug 2015, at 18:12, Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com> wrote:
> 
> Dette er høyrelevant for Elveg-importen, så jeg tror vi bør prate litt om det.
> 
> OSM har et prinsipp om at veier/felt som er fysisk atskilt skal ha egne ways. Inn mot rundkjøringer er det ofte en trafikkøy som vil føre til en slik splitting. Dette er også reflektert i Elveg-data. Men under import av Elveg-data må man passe på å beholde relasjoner, og det blir en del ekstra arbeid når veien i OSM eksisterer som én way inn mot rundkjøringen, men nå skal splittes opp i to ways. Spesielt dersom veien har bussruterelasjoner - da må man passe på å bruke riktig way på ruten frem og ruten tilbake. Dette vil normalt skje minst tre ganger for hver rundkjøring man importerer fra Elveg, med alt det innebærer av økt arbeidsmengde.

Jeg forstår det slik at det først og fremst er relasjoner som gjør
dette tidkrevende. Blir det kaos hvis man lar relasjonene følge bare
1 vei gjennom rundkjøringene (eventuelt legge til en fixme)? 

Det vil jo se litt rart ut på lavt nok zoom nivå, men f.eks. en router som
prioriterer å følge en relation vil jo finne ut riktig vei gjennom
rundkjøringen ved å forlate relation-en litt.

Jeg ville også vurdert et opplegg for å dele import jobben mellom
flere mennesker, hvis man f.eks. kan laste opp .osm filen hvor man har
slettet det man har importert; så kan noen andre ta over. Hvis noen er
enig kan vi kanskje ta det i en egen tråd.

> Det har også kommet innspill i en annen tråd på listen om at kartet blir mer rotete. Selv er jeg usikker på om jeg er enig i hvor grensen for rotete kart går (med fokus på usikker).

Ikke ‘map for the renderer’, er uansett ikke enig at det ser rotete ut.

> Hvis vi bestemmer oss for å ikke mappe slike splitter, så må vi ha noen tanker om hvor grensen går - hvor lang skal feltene være adskilt i virkeligheten for at de med rette skal mappes som to separate ways i OSM?

Bør vel være en fysisk barriere?

> Gir en slik oppsplitting av veien noe grunnleggende positivt? Eller bare ser det "tøffere" ut på høy zoomlevel? Eller kanskje stikk motsatt - mer rotete?

Man vet aldri hva folk bruker osm data til, når vi først importerer
fra et dataset som er så detaljert at det har med “trekant”, synes
jeg vi skal strebe etter å beholde det. Positivt:
- For gående/syklende, kanskje særlig blinde/syke/gamle/barn gir
fotgjengerovergang kombinert med “trekant” en indikasjon på
crossing=island (selv når taggen mangler), noe som er tryggere å
ferdes over.
- For bilister gir det et bedre bilde av hvordan krysset faktisk ser ut.
- Vill gjetning: trafikk-analyse som bruker OSM data, vil trolig gi bedre flyt
gjennom et kryss med trekant.

Dette forutsetter selvsagt at det faktisk _er_ en trekant der.
-- 
Øystein BjørndalMore information about the kart mailing list