[NUUG kart] Google Earth/Street View som kilde

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Thu Aug 13 23:02:56 CEST 2015


Ikkje som eg veit om.

Mapbox har noko som vi kan bruke, men det er dårlegare kvalitet. Kan vere nødløysing der det manglar Bing.

Er generelt ikkje fan av verken Bing eller Mapbox utan at det er gode data ellers til å rette på dei.


________________________________
From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
Sent: Thursday, August 13, 2015 10:20 PM
To: Thor K. H.
Cc: NUUGs kartliste
Subject: Re: [NUUG kart] Google Earth/Street View som kilde

Finnes det noen satellitt-/flyfoto man kan ta inn som et lag direkte i JOSM, som har bedre kvalitet enn Bing?

2015-08-13 22:06 GMT+02:00 Thor K. H. <nitrolinken at gmail.com<mailto:nitrolinken at gmail.com>>:

2015-08-13 21:17 GMT+02:00 Gustav Foseid <gustavf at gmail.com<mailto:gustavf at gmail.com>>:
13. august 2015 kl. 20.59 skrev Thor K. H. <nitrolinken at gmail.com<mailto:nitrolinken at gmail.com>>:
Ikke egentlig. All reproduksjon av innhold og informasjon i tjenesten har like opphavsbegrensninger uavhengig av formål for reproduksjon, så lenge det er reproduksjon/kopiering.
Dette er nok ikke riktig. Databasevern gir helt annen beskyttelse enn opphavsrett, for eksempel,
Kan du utdype deg rundt dette? Google har opphavsrett på vesentlige deler av innholdet de tilbyder, og hvordan det at det er i en database påvirker dette i en annen retning ønsker jeg gjerne å vite mer om.
Så vidt jeg kan se fra åndsverkloven paragraf 43:

Den som frembringer et formular, en katalog, en tabell, et program, en database eller lignende arbeid som sammenstiller et større antall opplysninger, eller som er resultatet av en vesentlig investering, har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av arbeidets innhold ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

Eneretten etter første ledd gjelder tilsvarende ved gjentatt og systematisk eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for allmennheten av uvesentlige deler av arbeid som nevnt, dersom dette utgjør handlinger som skader den normale utnyttelse av arbeidet eller urimelig tilsidesetter frembringerens legitime interesser.

Uansett er ikke dette spesielt relevant; Google Maps/Earth er vel ikke en norsk tjeneste? Hvordan påvirker dette hvordan OSM og hvordan OSMF må forholde seg til slikt?

og enkeltstående fakta er noe helt annet igjen. Det viktige her er uansett retningslinjene til OpenStreetMap, ikke hva som er lovlig.
Deler av innholdet som er der er ikke nødvendigvis suppletert av Google originalt sett, men det er jo uansett gitt til f.eks. Google.
Videre er jeg sterkt uenig i at lovlighet plutselig ikke er viktig. :)

2015-08-13 21:29 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com<mailto:cmeeren at gmail.com>>:
Nå hang jeg ikke helt med. Er det lov å bruke norgeibilder som kilde? Kan denne for øvrig brukes direkte som et lag i JOSM?
Heh, nei, det er ikke lov å bruke norgeibilder som en kilde. Jeg antydet at man kunne jo relativt lett komme seg "unna" med å se på en lokal vei og konkludere "ja, det er vel en grusvei" og fort komme til å legge dette til i OSM uten at man nødvendigvis systematisk materaliserer på bakgrunn av norgeibilders satelittbilder.? Thor M. K. Høgås
Freelance developer & translator
Site: http://roht.no<http://roht.no/>

_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/916aa5ca/attachment.htm 


More information about the kart mailing list