[NUUG kart] Google Earth/Street View som kilde

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Fri Aug 14 17:03:36 CEST 2015


Den 13. aug. 2015 23:02, N/A N/A skreiv:
>
> Ikkje som eg veit om.
>
> Mapbox har noko som vi kan bruke, men det er dårlegare kvalitet. Kan 
> vere nødløysing der det manglar Bing.
>

Eg oppfattar ikkje Mapbox Satellite som dårlegare kvalitet enn Bing, men 
som å ha omtrent same kvalitet. Nokre plassar er Mapbox Satellite mykje 
betre enn Bing, og andre plassar er Bing mykje betre enn Mapbox 
Satellite. Eg synest begge er svært nyttige.

Der dei er omtrent like gode, og har omtrent lik ortorektifisering, kan 
det vera greitt å bruka begge, og setta éin av dei som halvgjennomsiktig 
(det kan ein iallfall lett gjera i JOSM).

-- 
Karl Ove Hufthammer


More information about the kart mailing list