[NUUG kart] Åpne data, barnehager, import?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Aug 17 07:36:45 CEST 2015


[Øystein Bjørndal]
> Utdanningsdirektoratet har lansert data for alle barnehager i Norge:
> http://data.udir.no
> Merk at url-en skal være:
> http://barnehagefakta.no/api/barnehage/<nbr-id>
> og at datasettet foreløpig er håpløst, da man må gi "nbr-id”, uten at jeg har funnet en liste over id-er. Har sendt de en mail...
>

Dokumentasjonen sier at en må parse nasjonalt barnehageregister for
ID-er.  Og at det er mye feil er åpenbart.  Oslo-oversikten har en
barnehage litt nord for Stavanger i følge
<URL: https://nbr.udir.no/kart/fylke/03 >...
Hvordan kan en mate korreksjoner tilbake i kildedatasettet?  Hvor lang
tid vil det da før korreksjoner tar effekt?

> Noen som har tanker rundt en import av disse dataene (hvis vi får
> liste over nbr-ider)? Jeg har parset alle taggene under “How to map”:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Dkindergarten
> Merk at datasettet (ihvertfall i Ski) har masse feil, særlig i
> lat/lon. Så automatisk import er uaktuelt.

Virker på meg som om geo-posisjon har så lav kvalitet at import blir
vanskelig en må sjekke hver posisjon mot lokalkunnskap.

-- 
Vennlig hilsen
Petter ReinholdtsenMore information about the kart mailing list