[NUUG kart] Path og footway rendres likt

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Tue Aug 18 12:48:25 CEST 2015


Hvorfor forsvant highway=trail? Det må da ha vært en noenlunde god grunn
til det?

2015-08-18 12:12 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:

> Er klar over det. Men å bruke f.eks. surface for å fortelle at det er
> en sti blir prinsipielt feil, og håpløst for rendrerne. Det er alt for
> mange mulige verdier der. Og surface=* kan ikke brukes, for da får man
> med de som har asfalt og betong også, f.eks. Å sjekke for
> foot=designated er jo heller ingen løsning da det brukes for gangveier.
>
> Konklusjonen er vel at det pr i dag ikke finnes noe vedtatt tagging for
> sti. Og det er ikke bra. Kanskje man bør innføre den gamle
> highway=trail som ble fjernet for noen år siden? Det eneste riktige er
> at sti har en egen tag slik andre typer vei har.
>
> Jeg har sikkert nevnt det før, men oppbyggingen av tagger mangler mange
> steder struktur. Det er ikke logisk slik en del ting er i dag. Og så må
> man få ryddet opp i rotet med at en og samme type vei kan tagges på
> flere måter uten at det er noe forskjell i praksis. Det skaper bare
> problemer og usikkerhet.
>
> -Sverre
>
>
>
> On Tue, 2015-08-18 at 11:09 +0200, Geir Ove Myhr wrote:
> > Som vi nylig har diskutert, har aldri highway=path betydd "sti" i
> > OSM,
> > selv om også jeg skulle ønske det gjorde det. Bra at renderer nå
> > følger det som er vedtatt.
> >
> > Det vi bør gjøre nå er å finne ut hva man må legge til for å fortelle
> > rendere og andre at dette er en sti. Gjetter at en eller annen
> > surface=* får det tilbake til sti-rendering. Ser det var en ny
> > release
> > av stilsettet for 4 dager siden. Regner med at det finnes i
> > endringene
> > fra da:
> >
> > https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto
> >
> > 2015-08-18 9:42 GMT+02:00 Sverre Didriksen <
> > sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> > > Hei
> > >
> > > Jeg ser nå at rendringen av footway og path er lik på
> > > openstreetmap.org. Det er jo helt håpløst at og gjør kartet totalt
> > > ubrukelig, enda mer enn før for andre formål enn bilkjøring.
> > >
> > > Vil det være en ide å ta kontakt å fremme vårt syn felles for
> > > Norge?
> > > Jeg antar at de fleste synes dette er galt?
> > >
> > > Jeg har drevet med kart hele livet og har aldri sett at asfalterte
> > > veier for gående tegnes likt som stier ute i skogen. Det er bare
> > > helt
> > > feil etter min mening i allefall.
> > >
> > > _______________________________________________
> > > kart mailing list
> > > kart at nuug.no
> > > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150818/28755397/attachment.htm 


More information about the kart mailing list