[NUUG kart] Path og footway rendres likt

Hans Olav Skogstad hans-olav.skogstad at online.no
Wed Aug 19 07:53:15 CEST 2015


Må si jeg er litt uenig i at "har aldri highway=path betydd sti".
Slik jeg tolker http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dpath, ut  
i fra både bilder og beskrivelse, og tagging, så skal dette primært brukes  
på rurale "stier". Dette fanger nok kanskje noe bredere enn den norske  
"sti", men ikke så veldig slik jeg tolker det.

Det skrives jo også rett ut, "For urban paths which a designated for  
pedestrians only, better use highway=footway.".

Men at de begynner å trekke inn G/S-skilt på denne siden er i hvert fall i  
beste fall forvirrende.


On Tue, 18 Aug 2015 11:09:26 +0200, Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com> wrote:

> Som vi nylig har diskutert, har aldri highway=path betydd "sti" i OSM,
> selv om også jeg skulle ønske det gjorde det. Bra at renderer nå
> følger det som er vedtatt.
>
> Det vi bør gjøre nå er å finne ut hva man må legge til for å fortelle
> rendere og andre at dette er en sti. Gjetter at en eller annen
> surface=* får det tilbake til sti-rendering. Ser det var en ny release
> av stilsettet for 4 dager siden. Regner med at det finnes i endringene
> fra da:
>
> https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto
>More information about the kart mailing list