[NUUG kart] Path og footway rendres likt

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Wed Aug 19 12:30:33 CEST 2015


Jo, det er det. Vi må bare få disse europeerne til å forstå hva stier er.

Jo mer jeg tenker på det jo mer tror jeg at highway=trail er løsningen.

-Sverre


>-----Original Message-----
>From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>Vidar Gundersen
>Sent: Wednesday, August 19, 2015 12:26 PM
>To: kart at nuug.no
>Subject: Re: [NUUG kart] Path og footway rendres likt
>
>Kanskje OSM databasen ikke er stedet for å dele kartlegging av turstier?
>
>
>2015-08-19 7:53 GMT+02:00 Hans Olav Skogstad <hans-
>olav.skogstad at online.no>:
>> Må si jeg er litt uenig i at "har aldri highway=path betydd sti".
>> Slik jeg tolker http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dpath,
>> ut i fra både bilder og beskrivelse, og tagging, så skal dette primært
>> brukes på rurale "stier". Dette fanger nok kanskje noe bredere enn den
>> norske "sti", men ikke så veldig slik jeg tolker det.
>>
>> Det skrives jo også rett ut, "For urban paths which a designated for
>> pedestrians only, better use highway=footway.".
>>
>> Men at de begynner å trekke inn G/S-skilt på denne siden er i hvert
>> fall i beste fall forvirrende.
>>
>>
>> On Tue, 18 Aug 2015 11:09:26 +0200, Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>
>wrote:
>>
>>> Som vi nylig har diskutert, har aldri highway=path betydd "sti" i
>>> OSM, selv om også jeg skulle ønske det gjorde det. Bra at renderer nå
>>> følger det som er vedtatt.
>>>
>>> Det vi bør gjøre nå er å finne ut hva man må legge til for å fortelle
>>> rendere og andre at dette er en sti. Gjetter at en eller annen
>>> surface=* får det tilbake til sti-rendering. Ser det var en ny
>>> release av stilsettet for 4 dager siden. Regner med at det finnes i
>>> endringene fra da:
>>>
>>> https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>_______________________________________________
>kart mailing list
>kart at nuug.no
>http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list