[NUUG kart] Path og footway rendres likt

Tor torsm.news at gmail.com
Wed Aug 19 17:08:24 CEST 2015


Enig.

Mulige løsninger kan være:

1) highway=trail

2) highway=path + informal=yes (men det skurrer med informal på merket,
kvistet eller kloppet sti).

3) highway=path + path=trail

Av disse synes jeg highway=treil er best, siden den er enklest.

Taggen for sti bør implisere surface=unpaved.


> 19. aug. 2015 kl. 12:30 skrev Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> 
> Jo, det er det. Vi må bare få disse europeerne til å forstå hva stier er.
> 
> Jo mer jeg tenker på det jo mer tror jeg at highway=trail er løsningen.
> 
> -Sverre
> 
> 
>> -----Original Message-----
>> From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>> Vidar Gundersen
>> Sent: Wednesday, August 19, 2015 12:26 PM
>> To: kart at nuug.no
>> Subject: Re: [NUUG kart] Path og footway rendres likt
>> 
>> Kanskje OSM databasen ikke er stedet for å dele kartlegging av turstier?
>> 
>> 
>> 2015-08-19 7:53 GMT+02:00 Hans Olav Skogstad <hans-
>> olav.skogstad at online.no>:
>>> Må si jeg er litt uenig i at "har aldri highway=path betydd sti".
>>> Slik jeg tolker http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dpath,
>>> ut i fra både bilder og beskrivelse, og tagging, så skal dette primært
>>> brukes på rurale "stier". Dette fanger nok kanskje noe bredere enn den
>>> norske "sti", men ikke så veldig slik jeg tolker det.
>>> 
>>> Det skrives jo også rett ut, "For urban paths which a designated for
>>> pedestrians only, better use highway=footway.".
>>> 
>>> Men at de begynner å trekke inn G/S-skilt på denne siden er i hvert
>>> fall i beste fall forvirrende.
>>> 
>>> 
>>> On Tue, 18 Aug 2015 11:09:26 +0200, Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>
>> wrote:
>>> 
>>>> Som vi nylig har diskutert, har aldri highway=path betydd "sti" i
>>>> OSM, selv om også jeg skulle ønske det gjorde det. Bra at renderer nå
>>>> følger det som er vedtatt.
>>>> 
>>>> Det vi bør gjøre nå er å finne ut hva man må legge til for å fortelle
>>>> rendere og andre at dette er en sti. Gjetter at en eller annen
>>>> surface=* får det tilbake til sti-rendering. Ser det var en ny
>>>> release av stilsettet for 4 dager siden. Regner med at det finnes i
>>>> endringene fra da:
>>>> 
>>>> https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto
>>>> 
>>> 
>>> _______________________________________________
>>> kart mailing list
>>> kart at nuug.no
>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kartMore information about the kart mailing list