[NUUG kart] Oppdeling/sammenslåing under Elveg-import og nvbd-taggene

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Mon Aug 24 08:29:42 CEST 2015


Jeg har laget ei gren av elveg2osm hvor vegstykker blir forsøkt slått
sammen etter VPA/VNR og tagger. Koden ligger her:
https://github.com/gomyhr/elveg2osm/tree/longways. Det ligger ikke
inne noe test for om veier får for mange noder ennå. Jeg har lagt ut
genererte Elveg-data for Bergen på

https://drive.google.com/file/d/0BwxPkSBawddGZVlqbndJVlBLTTg/view?usp=sharing.

Du kan ta en titt på den og se om det hjelper arbeidsflyten og om noe
eventuelt har blitt feil.

Geir Ove

2015-08-18 20:29 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
> Jeg har funnet ut at jeg i hovedsak jobber mest effektivt under
> Elveg-importen ved å bruke Replace Geometry (jeg fant ut at det var langt
> fra så problematisk mtp. relasjoner osv. som jeg først trodde). Kanskje
> flere har gjort dette?
>
> Men i denne arbeidsflyten må man ha tilsvarende veistykker i begge datasett,
> som vil si at man ofte må gjøre en av følgende:
>
> A. Splitte opp OSM-veistykker for å tilsvare Elveg
> B. Slå sammen Elveg-veistykker for å tilsvare det som ligger i OSM (kun
> sammenslåing der ikke noe annet enn nvdb:id eller nvdb:date er forskjellig,
> så klart)
> C. En mellomting
>
> Dette har noe å si for hvordan nvdb:id og nvdb:date tas vare på. Dersom man
> går for B eller C, så kan man enten slette disse, eller man kan slå dem
> sammen (slik at man får en liste med verdier, f.eks.
> nvdb:id=450124;450125;450126). Har en slik liste med ID-er (og evt. datoer)
> en verdi, enten nå eller i fremtiden? Jeg tenker at dato for datafangst er
> jo gjerne kjekt å vite, så jeg prøvde i går å jobbe ut ifra C, hvor jeg slo
> sammen veier hvor kun nvdb:id varierte (men lot være oppsplittet når
> nvdb:date endret seg), og splittet opp OSM-veier til å samsvare med dette.
> Tok da vare på nvdb:id i en slik liste.
>
> OSM har generelt en policy på "one feature, one element", så slik sett er B
> best (antatt at veiene i OSM er slått sammen noenlunde logisk - det virker
> de ofte å være, og de er uansett mye mindre oppstykket enn Elveg).
>
> Og mens vi er inne på id-taggen: Bør denne fjernes dersom man gjør endringer
> på veien som ikke ligger i Elveg, f.eks. endrer veiklasse? Jeg vet ikke hva,
> om noe, som er tenkt ang. fremtidige automatiske oppdateringer... Det beste
> og mest sikre jeg kan tenke meg, er å skrive et verktøy for å beholde kun
> det som har endret seg mellom to .osm-filer generert av elveg2osm (eller
> rådataene fra Elveg, og så kjøre denne diffen gjennom elveg2osm), og så gå
> gjennom disse endringene manuelt. Det blir jo uansett betraktelig mindre å
> gjøre enn den første importen som nå pågår. Og hvis det er tilfelle at dette
> er beste løsning, så har jo nvdb:id nada å si.
>
> Tanker?
>
>  - Christer
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>


More information about the kart mailing list