[NUUG kart] Kart på Turkompisen

Espen Oldeman Lund espen at espenpost.com
Thu Jan 22 07:16:37 CET 2015


2015-01-21 12:46 GMT+01:00 Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>:

> Espen,
> Nå skiller ikke turkompisen seg lenger så veldig fra det som tilbys
> fra UT.no, Lommekjent, mfl
>

Forsåvidt sant enn så lenge. Bortsett fra at jeg fortsatt bruker POI og
skiløyper fra OSM.


> Det burde finnes mer kreative måter å få det beste av de to kartdatabasene
> på.
> Noen ulike skisser:
> - Erstatt N50 stier med stier fra OSM i manuelt utvalgte områder.
> - Se algoritmisk på stitettheten i et område og velge den kilden som
> har mest data. Et område kan være et rutenett, kommunevis eller
> regionvis.
> - Slå sammen stidata fra begge datasettene og utelate duplikater
> innenfor et bånd langs hver sti.
> - Bruk sistnevnte metode til å forberede et datasett med stier fra N50
> som mangler i OSM og som importeres.
>

Jeg har vurdert og testa alle de variantene og av ulike grunner foreløpig
forkasta de.
Grunnen er at jeg planlegger å bruke dataene til mer enn bare visning i
kartet framover.

Men jeg ser ikke bort i fra at jeg blander dataene på eller annen måte i
framtida. Men foreløpig
må jeg fokusere på andre ting.

Jeg setter Turkompisen på mobil og web til å bruke OSM, men jeg veit jo at
de færreste andre
brukere vil gjøre dette.

Espen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150122/28476ede/attachment.htm 


More information about the kart mailing list