[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Wed Jul 1 10:20:46 CEST 2015


Den 30. juni 2015 17:14, N/A N/A skreiv:
> Ingen kart eller navigasjons apps eg har funne som støttar dette. Dei reknar path som ein sti og difor ikkje som ein sykkel-/gangveg.
> Vegar som er merka med 522 Gang- og sykkelveg bør nok taggast med highway=cycleway + foot=yes. segregated=yes om den er av det moderne slaget med delte felt.
> For vegar der køyring til og frå eigedom er tillate så må ein også legge til motor_vehicle=destination for den delen.
> Dersom vegen ikkje er skilta spesifikt så kan ein bruke omvendt med highway=footway og bicycle=yes.

2015-06-30 17:28 GMT+02:00 Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>:
> Rettspraksis har vist at fotgjengere har "forkjørsrett" på gang- og sykkelvegar. Det er meint som ein gangveg der ein også kan sykle dersom ein ikkje sjenerer dei gåande. Det er då uheldig å merke desse med highway=cycleway ettersom det gir inntrykk av at det er bedre for ein syklist å legge seg i gang- og sykkelvegen
> framfor i bilvegen. Dette er ofte ikkje tilfellet men varierer mykje avhengig av fart og trafikkmengde.

Jeg er faktisk enig. Det ene er at gående har forrang ut fra
veitrafikkloven. Jeg opplever også at gang- og sykkelveier der jeg har
synfart stort sett er skolevei. Det er lite som er bygget med tanke på
å være sykkelinfrastruktur. Noen av hovedsykkelveiene i Oslo er det.
Ved å endre bidrar OSM til å synliggjøre hvor dårlig norsk
sykkelpolitikk er. SLF har vist litt interesse for å bruke OSM på
denne måten, men man trenger da en rendring for formålet (som jeg ikke
har hatt tid til å lage).

Så jeg er enig i å endre praksis for tagging av gang og sykkelveier
til footway med bicycle=yes, men det må ikke gjøres som en søk-erstatt
operasjon, og da er det vel neppe noen som gidder å ta jobben. Men i
segregated-tilfellet mener jeg cycleway er relevant.


More information about the kart mailing list