[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Wed Jul 1 10:33:54 CEST 2015


Ja, 520 må bli highway=cycleway. Det er det vel liten tvil om synes jeg. Men det skiltet ser man ikke mange steder. Kan ikke huske å ha sett det noe sted i farten.

Utdrag fra forskriftene til skiltet: " Sykkelveg: Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for syklende. "

-Sverre


-----Original Message-----
From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of Hans Olav Skogstad
Sent: 1. juli 2015 09:23
To: kart at nuug.no; N/A N/A
Subject: Re: [NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Jeg mener at ved tidligere diskusjoner på emnet så har man konkludert med at 522 merkes highway=cycleway, foot=yes, mens 518 (veldig lite brukt, men har sett det så vidt "in the wild") merkes highway=footway. Men hva man skal merke 520 som, tja si det? Bare highway=cycleway kanskje?

Som så mye annet i OSM, så mener jeg g/s-veg i Norge merkes etter skilting og ikke etter tilstand, eller hva den faktisk egnes brukt til (slik som f.eks. highway=trunk som vil variere sterkt i tilstand fra vei til vei, og mange highway=primary faktisk skiltes spessielt som uegnet for tungtransport p.g.a. tilstand), jeg synes dagens praksis med highway=cycleway, foot=yes gir en god tilnærming i kartet på hva dette er i Norge.

--
MVH
Hans Olav Skogstad

On Tue, 30 Jun 2015 17:37:31 +0200, N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com> wrote:

> Om så er tilfelle så må ein endre 99% av alle gang- og sykkelvegar i 
> Norge. Er vel knapt ein einaste rein sykkelveg i landet.
>
> Date: Tue, 30 Jun 2015 17:28:31 +0200
> From: gnonthgol at gmail.com
> To: kart at nuug.no
> Subject: Re: [NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg
>
> Den 30. juni 2015 17:14, N/A N/A skreiv:
>> Ingen kart eller navigasjons apps eg har funne som støttar dette. Dei 
>> reknar path som ein sti og difor ikkje som ein sykkel-/gangveg.
>> Vegar som er merka med 522 Gang- og sykkelveg bør nok taggast med 
>> highway=cycleway + foot=yes. segregated=yes om den er av det moderne 
>> slaget med delte felt.
>> For vegar der køyring til og frå eigedom er tillate så må ein også 
>> legge til motor_vehicle=destination for den delen.
>> Dersom vegen ikkje er skilta spesifikt så kan ein bruke omvendt med 
>> highway=footway og bicycle=yes.
> Rettspraksis har vist at fotgjengere har "forkjørsrett" på gang- og 
> sykkelvegar. Det er meint som ein gangveg der ein også kan sykle 
> dersom ein ikkje sjenerer dei gåande. Det er då uheldig å merke desse 
> med highway=cycleway ettersom det gir inntrykk av at det er bedre for 
> ein syklist å legge seg i gang- og sykkelvegen framfor i bilvegen. 
> Dette er ofte ikkje tilfellet men varierer mykje avhengig av fart og 
> trafikkmengde.
> Knut
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart 		 	   		
_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list