[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Peter Bremer peter.bremer at gmail.com
Wed Jul 1 14:41:54 CEST 2015


Hei, jeg er Peter, som postet spørsmålet opprinnelig på forumet. Jeg må på
forhand beklager hvis enten språkbruket eller synspunkter blir litt unorsk,
jeg er nederlender :-)

Her er mine tanker om noe av de svar fra maillisten:

> Ingen kart eller navigasjons apps eg har funne som støttar [highway=path
+ bicycle=designated].

En rast test virker til å vise at GraphHopper ikke støtter dette. Men
MapQuest, OsmAnd (offline), YOURS og OpenRouteService ser ikke ut til å ha
problemer med det. De fleste renderings viser highway=path +
bicycle=designated + foot=designated i samme form som highway=cycleway.

> 522 Gang- og sykkelveg bør nok taggast med highway=cycleway + foot=yes

Foot=yes er standard for sykkelvei i Norge (se
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#Norway),
dermed er denne taggingen identisk med 520 Sykkelveg.

Et alternativt ville være highway=cycleway + foot=designated, men det
virker til å si at det er først og fremst en sykkelvei, ikke at sykkel og
fotgjenger er likestilt.

> Rettspraksis har vist at fotgjengere har "forkjørsrett" på gang- og
sykkelvegar. Det er meint som ein gangveg der ein også kan sykle dersom ein
ikkje sjenerer dei gåande. Det er då uheldig å merke desse med
highway=cycleway ettersom det gir inntrykk av at det er bedre for ein
syklist å legge seg i gang- og sykkelvegen framfor i bilvegen.

Jeg er langt fra en ekspert på dette, men dette høres mer ut som praksisen
på fortau, ikke på gang- og sykkelveier?

> Om så er tilfelle så må ein endre 99% av alle gang- og sykkelvegar i
Norge.

Slik jeg ser det, er highway=cycleway + foot=yes uansett feil, det er
tagging til 520 Sykkelveg. For øvrig er det på verdensbasis mer vanlig å
bruke highway=path + bicycle=designated (230 000 bruk ifølge
http://taginfo.openstreetmap.org/tags/?key=highway&value=path#combinations)
enn highway=cycleway + foot=designated (90 000 ifølge
http://taginfo.openstreetmap.org/tags/?key=highway&value=cycleway#combinations
)

> Er vel knapt ein einaste rein sykkelveg i landet.

Trondheim har gjort mye de siste årene. Her et eksempel fra sentrumsnære
Ila: http://www.mapillary.com/map/im/xDd4I-BMZok45UFus0rBUw
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150701/c2ab6434/attachment.htm 


More information about the kart mailing list