[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Anders Fougner anders.fougner at gmail.com
Wed Jul 1 14:59:29 CEST 2015


Jeg har et par kommentarer;

Den 01.07.15 14.41, skrev Peter Bremer:
> Hei, jeg er Peter, som postet spørsmålet opprinnelig på forumet. Jeg 
> må på forhand beklager hvis enten språkbruket eller synspunkter blir 
> litt unorsk, jeg er nederlender :-)
>
> Her er mine tanker om noe av de svar fra maillisten:
>
> > Ingen kart eller navigasjons apps eg har funne som støttar 
> [highway=path + bicycle=designated].
>
> En rast test virker til å vise at GraphHopper ikke støtter dette. Men 
> MapQuest, OsmAnd (offline), YOURS og OpenRouteService ser ikke ut til 
> å ha problemer med det. De fleste renderings viser highway=path + 
> bicycle=designated + foot=designated i samme form som highway=cycleway.
Hvordan vil du skille dette fra faktiske stier (i terrenget) som er 
designet for bruk av sykler? Slik som f.eks. stiene i Hafjell eller Åre.
> > Rettspraksis har vist at fotgjengere har "forkjørsrett" på gang- og 
> sykkelvegar. Det er meint som ein gangveg der ein også kan sykle 
> dersom ein ikkje sjenerer dei gåande. Det er då uheldig å merke desse 
> med highway=cycleway ettersom det gir inntrykk av at det er bedre for 
> ein syklist å legge seg i gang- og sykkelvegen framfor i bilvegen.
>
> Jeg er langt fra en ekspert på dette, men dette høres mer ut som 
> praksisen på fortau, ikke på gang- og sykkelveier?
Les følgende innlegg, vedlegget fra Oslo Tingrett og eventuelt også den 
påfølgende diskusjonen:
<http://www.terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1969905#Post1969905>
Som du ser er det nå fastslått i tingretten at det ikke er lov å passere 
gående på gang- og sykkelveg i høyere hastighet enn "tilnærmet 
gangfart", hvor gangfart er definert til å være 3-5 km/t og hvor 11-16 
km/t bedømmes som "for høy fart".
Altså er gang- og sykkelveger i Norge uegnet med sykkel dersom antall 
gående er er større enn 0...

Anders


More information about the kart mailing list