[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Peter Bremer peter.bremer at gmail.com
Wed Jul 1 15:57:13 CEST 2015


> Hvordan vil du skille dette fra faktiske stier (i terrenget) som er
> designet for bruk av sykler? Slik som f.eks. stiene i Hafjell eller Åre.
>

Slike stier ville ha highway=path + bike=designated (hvis det faktisk er
skiltet for syklister) + foot=yes (om det er også lov å gå på dem) eller +
foot=no (når det er ikke lov å gå). Dette er annet enn highway=path +
bike=designated + foot=designated (altså skiltet for både syklister og
gående).


> Les følgende innlegg, vedlegget fra Oslo Tingrett og eventuelt også den
> påfølgende diskusjonen:
> <
> http://www.terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1969905#Post1969905
> >
> Som du ser er det nå fastslått i tingretten at det ikke er lov å passere
> gående på gang- og sykkelveg i høyere hastighet enn "tilnærmet
> gangfart", hvor gangfart er definert til å være 3-5 km/t og hvor 11-16
> km/t bedømmes som "for høy fart".
> Altså er gang- og sykkelveger i Norge uegnet med sykkel dersom antall
> gående er er større enn 0...
>

I uttalelsen refereres det til § 18 (
http://lovdata.no/forskrift/1986-03-21-747/§18), og der snakkes det om
passering "på gangveg, fortau eller i gangfelt" (også sitert i selve
saken). Å bruke denne paragrafen på passering i GS-veg er helt feil...
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150701/c48d42a9/attachment.htm 


More information about the kart mailing list