[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Peter Bremer peter.bremer at gmail.com
Thu Jul 2 10:19:40 CEST 2015


On Thu, Jul 2, 2015 at 10:02 AM Anders Fougner <anders.fougner at gmail.com>
wrote:

> Reitstøens mtbmap.no rendret en stund "highway=path, bicycle=designated"
> som cycleway, trolig på oppfordring fra meg ettersom endel g/s-veger
> blant annet i Trondheim var tagget slik, men det tror jeg er gjort om
> nå, nettopp for å unngå at slike "oppbygde sykkelstier" i alpinbakker og
> andre steder skal se ut som g/s-veger på kartet.
>

Er disse stiene eksplisitt skiltet for syklister, eller er de tagget med
bicycle=designated fordi de ser ut som sykkelstier?
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150702/c170a372/attachment.htm 


More information about the kart mailing list