[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Peter Bremer peter.bremer at gmail.com
Thu Jul 2 12:01:40 CEST 2015


On Thu, Jul 2, 2015 at 11:35 AM Sverre Didriksen <
sverre.didriksen at usit.uio.no> wrote:

> On Thu, 2015-07-02 at 08:57 +0000, Peter Bremer wrote:
> >
> >
> > On Thu, Jul 2, 2015 at 10:54 AM Sverre Didriksen <
> > sverre.didriksen at usit.uio.no> wrote:
> > > Igjen vil jeg oppfordre folk til å følge den norske wikien som er
> > > ganske bra her. Om noen er i tvil om hvor de finner den så er den
> > > på
> > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features.
> > >
> > Jeg synes ikke den norske wikien er bra når det gjelder det som står
> > om GS-veg. Hva er forskjellen mellom highway=cycleway + foot=yes og
> > en vanlig sykkelvei? (Som det riktignok ikke finnes mange av i Norge,
> > men de finnes: http://www.mapillary.com/map/im/xDd4I-BMZok45UFus0rBUw
> > ).
>
> Jeg er ikke helt sikker på hva du mener her. Følg skiltene og wikien.
> Ren sykkelvei er highway=cycleway og ikke noe mer. Den er laget kun for
> syklende, og antakelig ikke lov å bruke for gående vil jeg tro, i
> motsetning til GS-vei.


Jeg er ikke kjent med rettspraksisen her, men ifølge
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#Norway
er det lovt å gå på sykkelvei i Norge.


> Den er iallefall ikke ment for gående.
>

Det stemmer, og derfor brukes det ikke foot=designated. Men i Norge er det
implisitt foot=yes på sykkelveger. (Ifølge denne siden på wikien da.)


> Det morsomme her er at det også er et felt for gående helt til venstre
> i bildet, så da er kanske en egen linje med highway=footway en løsning?
> Men jeg ville sett på skiltene og fulgt det.
>

Ja, i andere land ville dette nok ha blitt tagget som en atskilt GS-vei (
http://wiki.openstreetmap.org/w/images/a/aa/120px-Zeichen_241.svg.png). Men
skiltet sykkelvei er det som er entydig og "verifiable", så den er det
viktigste her som du også sier. Jeg burde ha løst dette med
highway=cycleway + sidewalk=right. (Jeg ser at jeg har glemt å tagge veien
for gående der...)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150702/d2c602bf/attachment.htm 


More information about the kart mailing list