[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Anders Fougner anders.fougner at gmail.com
Thu Jul 2 10:23:41 CEST 2015


> On Thu, Jul 2, 2015 at 10:02 AM Anders Fougner 
> <anders.fougner at gmail.com <mailto:anders.fougner at gmail.com>> wrote:
>
>   Reitstøens mtbmap.no <http://mtbmap.no> rendret en stund
>   "highway=path, bicycle=designated"
>   som cycleway, trolig på oppfordring fra meg ettersom endel g/s-veger
>   blant annet i Trondheim var tagget slik, men det tror jeg er gjort om
>   nå, nettopp for å unngå at slike "oppbygde sykkelstier" i
>   alpinbakker og
>   andre steder skal se ut som g/s-veger på kartet.
>
>
> Er disse stiene eksplisitt skiltet for syklister, eller er de tagget 
> med bicycle=designated fordi de ser ut som sykkelstier?
Stiene er bygd/designet utelukkende for sykling. Ettersom de går i 
skog/fjell/alpinanlegg brukes ikke standard trafikkskilt; istedet er de 
nok stort sett merket med navn og fargekoding for vanskelighetsgrad.

Anders


More information about the kart mailing list