[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Peter Bremer peter.bremer at gmail.com
Thu Jul 2 11:09:26 CEST 2015


On Thu, Jul 2, 2015 at 10:47 AM Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
wrote:

> Er det en misforståelse av hva "designated" betyr her? Det virker som om
> dere mener "designated" betyr eksplisitt skiltet, men slik jeg forstår det
> betyr det ifølge denne siden
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#Interpretation>
> har det mer å gjøre med innstillinger i rendrere/rutere for å gi dem litt
> fleksibilitet. Hvis jeg misforstår nå er det fint om noen kan klarne opp i
> hva designated faktisk betyr.
>

Jeg er helt enig i at betydningen av "designated" ikke er entydig forklart
i wikien. Men ut fra reglene om "verifiability" (
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_practice#Verifiability) og ikke
kartlegge det som er lokale utgangsverdi (
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_practice#Don.27t_map_your_local_legislation.2C_if_not_bound_to_objects_in_reality),
bruker jeg "designated" bare når det er skiltet.

For øvrig skal man ikke rette bruk etter hvordan rendere eller rutere
interpretere tagging:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_practice#Don.27t_map_for_the_renderer
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150702/1431ebd6/attachment.htm 


More information about the kart mailing list