[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Peter Bremer peter.bremer at gmail.com
Thu Jul 2 11:49:12 CEST 2015


On Thu, Jul 2, 2015 at 11:15 AM Sverre Didriksen <
sverre.didriksen at usit.uio.no> wrote:

>  "designated" angir hvem stien eller veien er laget for eller ment for i
> utgangspunktet. Det har egentlig ingenting mer lovlig rett til bruk, som
> settes med access.
>

Enig, bortsett fra at designated ér en av de verdier til access. Access=*
beskriver bare bruk til alle transport, mens bicycle=*, foot=*, osv er
access begrenset til vis transportmiddel.


> Er det skiltet er det liten tvil, ellers må man bare bruke skjønn.
>

Bare følg skjønn hvis alle andre, og ikke bare de som er kjent i området,
ville ha tatt samme konklusjonen der. Dette handler om "verifiability" (
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Verifiability)


>  En vanlig sti i skogen er i utgangspunktet for gående, men det er lov å
> sykle der. Da bruker man ikke bicycle=designated.
>

Enig. Bicycle=designated er ikke aktuelt her, det ville heller ha vært
bicycle=yes. Men der det er lov å sykle på en sti, trenges det ikke engang
tagging, fordi det er standard-verdi (
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#Norway
).


> En sykkelløype ned en slalombakke som kan se ut som en vanlig sti men som
> er blitt til ved at mange har syklet der skal nok tagges "highway=path +
> bicycle=designated".
>

Nei. En slalombakke som mange har syklet på er highway=path +
ski=designated + bike=yes. Designated er det bare når mundighetene eller de
som er ansvarlig for området har tilrettelagt, ikke når folk har begynt å
bruke det slik.


> Her er vel min erfaring at man bruker denne taggingen selv om den er
> bygget  opp og gruset fordi highway=cycleway representerer en helt annen
> standard.
>

Jeg er enig at highway=cycleway er en helt annen ting enn en slalombakke
som er tilgjengelig for syklister.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150702/c9413058/attachment.htm 


More information about the kart mailing list