[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Anders Fougner anders.fougner at gmail.com
Thu Jul 2 16:59:42 CEST 2015


Den 02.07.15 16.50, skrev Peter Bremer:
> On Thu, Jul 2, 2015 at 3:29 PM Anders Fougner 
> <anders.fougner at gmail.com <mailto:anders.fougner at gmail.com>> wrote:
>
>   Den 02.07.15 15.23, skrev Peter Bremer:
>   > On Thu, Jul 2, 2015 at 3:11 PM Anders Fougner
>   > <anders.fougner at gmail.com <mailto:anders.fougner at gmail.com>
>   <mailto:anders.fougner at gmail.com
>   <mailto:anders.fougner at gmail.com>>> wrote:
>   >
>   >   Kanskje dette hovedsakelig er litt språkforvirring? :)
>   >   Altså at vi nordmenn har lett for å tro at "designated" betyr
>   >   "designet
>   >   for" og ikke "benevnet"/"angitt"/"skiltet".
>   >
>   >
>   > Jeg tror absolutt at du har rett her.
>   >
>   > Og i tillegg er det kanskje så at "path" av mange blir lest som
>   > "(skog)sti" mens det også skal omfatte multifunksjonelle urbane
>   veier.
>   Jepp, jeg har f.eks. alltid trodd at path er "naturlig sti" mens
>   footway
>   og cycleway er "tilrettelagte stier/veger".
>
>   Forøvrig er det nok endel som ønsker at kart skal kunne vise akkurat
>   dette, altså om en sti er "naturlig" (oppstått ved bruk av turgåere,
>   syklister og andre) eller "tilrettelagt/designet" (bygd med
>   gravemaskin,
>   spade, asfalt/grus/betong, osv.).
>   Se f.eks.
>   <http://www.terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1978169#Post1978169>
>   for et eksempel fra terrengsykkelverden.
>
>   Dersom man ikke kan bruke verken path vs footway/cycleway eller
>   bicycle=designated til å angi dette, blir vi altså nødt til å
>   lete/finne
>   opp en bedre tag...kjenner dere til noen egnet tag?
>
>
> Dette er vanskelig med OSM data, og en ofte diskutert spørsmål. De 
> beste taggene for å skille naturlige sti fra "harde" sti (hva er 
> egentlig en god oversettelse for "paved road"?) er "surface" og 
> "tracktype". Ikke særlig ideell, men det beste i OSM taksonomien.
Det ville imidlertid være mulig å benytte path vs footway/cycleway til å 
skille mellom disse, slik den norske OSM-wikien forsåvidt allerede gjør 
det (og har gjort en god stund). Altså at footway og cycleway 
representerer (anlagte) gang- og sykkelveger, og at path representerer 
"naturlig sti".
Gråsoner vil det fortsatt være (bl.a. oppbygde stier som ser ganske 
naturlige ut i parker o.l., eller naturlige stier som er forbedret med 
litt kunstig oppbygging av steiner/bruer o.l.), men det er ihvertfall 
ganske enkelt og forståelig å tagge slik, bl.a. fordi det stemmer 
noenlunde greit med vår språklige forståelse av "path", "footway" og 
"cycleway".

Så kan man bruke designated for å legge til use cases, slik at 
"highway=footway, bicycle=designated" blir ekvivalent med 
"highway=cycleway, foot=designated".

Er det noen grunn til å ikke gjøre det slik, utover at det gjøres 
annerledes på OSM i andre land, eller at det var annerledes i gamle 
OSM-dager?

Anders


More information about the kart mailing list