[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Peter Bremer peter.bremer at gmail.com
Thu Jul 2 16:50:16 CEST 2015


On Thu, Jul 2, 2015 at 3:29 PM Anders Fougner <anders.fougner at gmail.com>
wrote:

> Den 02.07.15 15.23, skrev Peter Bremer:
> > On Thu, Jul 2, 2015 at 3:11 PM Anders Fougner
> > <anders.fougner at gmail.com <mailto:anders.fougner at gmail.com>> wrote:
> >
> >     Kanskje dette hovedsakelig er litt språkforvirring? :)
> >     Altså at vi nordmenn har lett for å tro at "designated" betyr
> >     "designet
> >     for" og ikke "benevnet"/"angitt"/"skiltet".
> >
> >
> > Jeg tror absolutt at du har rett her.
> >
> > Og i tillegg er det kanskje så at "path" av mange blir lest som
> > "(skog)sti" mens det også skal omfatte multifunksjonelle urbane veier.
> Jepp, jeg har f.eks. alltid trodd at path er "naturlig sti" mens footway
> og cycleway er "tilrettelagte stier/veger".
>
> Forøvrig er det nok endel som ønsker at kart skal kunne vise akkurat
> dette, altså om en sti er "naturlig" (oppstått ved bruk av turgåere,
> syklister og andre) eller "tilrettelagt/designet" (bygd med gravemaskin,
> spade, asfalt/grus/betong, osv.).
> Se f.eks.
> <
> http://www.terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1978169#Post1978169
> >
> for et eksempel fra terrengsykkelverden.
>
> Dersom man ikke kan bruke verken path vs footway/cycleway eller
> bicycle=designated til å angi dette, blir vi altså nødt til å lete/finne
> opp en bedre tag...kjenner dere til noen egnet tag?
>

Dette er vanskelig med OSM data, og en ofte diskutert spørsmål. De beste
taggene for å skille naturlige sti fra "harde" sti (hva er egentlig en god
oversettelse for "paved road"?) er "surface" og "tracktype". Ikke særlig
ideell, men det beste i OSM taksonomien.

Hva er egentlig poenget med footway og cycleway hvis de ikke skiller seg
> fra path på annen måte enn at hhv foot=designated og bicycle=designated
> er implisitte?
>

Jeg tror at av disse tre typer "highway", er cycleway den eldste. Dette ble
opprinnelig brukt til alt som var sykkelbar og ikke tilgjengelig for biler.
Etter at OSM ble mer detaljert, kom det behov for å tagge veier der man
ikke kan sykle, og det ble footway. Etterhvert ble det tydelige at det
finnes en betydelig gråsone rund gå- og sykkelveier og diverse
uklassifiserte stier, og derfor ble path-taggen introdusert. Det ble ikke
bedre av det at den også brukes til for eksempel skiløper. Dette er hvordan
jeg *tror* dette har utviklet seg. Jeg synes ikke at OSM bruker en bra
klassifisering av veier (og hvorfor i verden skal vi kalle stier en type
"highway"???) men slik har det blitt...
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150702/94f1c53e/attachment.htm 


More information about the kart mailing list