[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Peter Bremer peter.bremer at gmail.com
Thu Jul 2 17:10:30 CEST 2015


On Thu, Jul 2, 2015 at 4:59 PM Anders Fougner <anders.fougner at gmail.com>
wrote:

> Den 02.07.15 16.50, skrev Peter Bremer:
> > On Thu, Jul 2, 2015 at 3:29 PM Anders Fougner
> > <anders.fougner at gmail.com <mailto:anders.fougner at gmail.com>> wrote:
> >
> >   Den 02.07.15 15.23, skrev Peter Bremer:
> >   > On Thu, Jul 2, 2015 at 3:11 PM Anders Fougner
> >   > <anders.fougner at gmail.com <mailto:anders.fougner at gmail.com>
> >   <mailto:anders.fougner at gmail.com
> >   <mailto:anders.fougner at gmail.com>>> wrote:
> >   >
> >   >   Kanskje dette hovedsakelig er litt språkforvirring? :)
> >   >   Altså at vi nordmenn har lett for å tro at "designated" betyr
> >   >   "designet
> >   >   for" og ikke "benevnet"/"angitt"/"skiltet".
> >   >
> >   >
> >   > Jeg tror absolutt at du har rett her.
> >   >
> >   > Og i tillegg er det kanskje så at "path" av mange blir lest som
> >   > "(skog)sti" mens det også skal omfatte multifunksjonelle urbane
> >   veier.
> >   Jepp, jeg har f.eks. alltid trodd at path er "naturlig sti" mens
> >   footway
> >   og cycleway er "tilrettelagte stier/veger".
> >
> >   Forøvrig er det nok endel som ønsker at kart skal kunne vise akkurat
> >   dette, altså om en sti er "naturlig" (oppstått ved bruk av turgåere,
> >   syklister og andre) eller "tilrettelagt/designet" (bygd med
> >   gravemaskin,
> >   spade, asfalt/grus/betong, osv.).
> >   Se f.eks.
> >   <
> http://www.terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1978169#Post1978169
> >
> >   for et eksempel fra terrengsykkelverden.
> >
> >   Dersom man ikke kan bruke verken path vs footway/cycleway eller
> >   bicycle=designated til å angi dette, blir vi altså nødt til å
> >   lete/finne
> >   opp en bedre tag...kjenner dere til noen egnet tag?
> >
> >
> > Dette er vanskelig med OSM data, og en ofte diskutert spørsmål. De
> > beste taggene for å skille naturlige sti fra "harde" sti (hva er
> > egentlig en god oversettelse for "paved road"?) er "surface" og
> > "tracktype". Ikke særlig ideell, men det beste i OSM taksonomien.
> Det ville imidlertid være mulig å benytte path vs footway/cycleway til å
> skille mellom disse, slik den norske OSM-wikien forsåvidt allerede gjør
> det (og har gjort en god stund). Altså at footway og cycleway
> representerer (anlagte) gang- og sykkelveger, og at path representerer
> "naturlig sti".
> Gråsoner vil det fortsatt være (bl.a. oppbygde stier som ser ganske
> naturlige ut i parker o.l., eller naturlige stier som er forbedret med
> litt kunstig oppbygging av steiner/bruer o.l.), men det er ihvertfall
> ganske enkelt og forståelig å tagge slik, bl.a. fordi det stemmer
> noenlunde greit med vår språklige forståelse av "path", "footway" og
> "cycleway".
>
> Så kan man bruke designated for å legge til use cases, slik at
> "highway=footway, bicycle=designated" blir ekvivalent med
> "highway=cycleway, foot=designated".
>
> Er det noen grunn til å ikke gjøre det slik, utover at det gjøres
> annerledes på OSM i andre land, eller at det var annerledes i gamle
> OSM-dager?
>

Den viktigste grunnen er vel at det er imot hvordan taggene er spesifisert
i den engelske wikien. I tillegg løser det ikke problemet med hvordan en
GS-veg skal klassifiseres uten at det kan interpreteres på forskjellig
måte. Men jeg er enig i at highway=path + bicycle=designated +
foot=designated, og highway=cycleway + foot=designated, og highway=footway
+ bicycle=designated er ekvivalente, bortsett fra at det *virker* som om
det er en prioritering i cycleway og footway.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150702/b65d6363/attachment.htm 


More information about the kart mailing list