[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Mon Jul 6 21:34:33 CEST 2015


2015-07-06 11:29 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:
> highway=path bør imo berre brukast på stiar som
> ikkje er opparbeidde, men som har naturleg oppstått ved at folk har
> gått/sykla der.

Jeg er helt enig i at det BURDE ha vært sånn, men slik er det ikke i OSM.

Taggen highway=path ble foreslått som en generalisering av
highway=cycleway, highway=footway, highway=bridleway, og disse ble
foreslått depreciated. Forslaget ble godkjent i 2008, men cycleway,
footway og bridleway ble beholdt som shortcuts for spesielle
kombinasjoner. Se
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Approved_features/Path.

Som de fleste norske tenker jeg først og frems "sti" når jeg hører
engelsk "path", men det har også andre betydninger, På dictionary.com,
er det vel betydning 2 ("a narrow walk or way") som brukes i OSM
(betydning 1 er norsk "sti"). Se
http://dictionary.reference.com/browse/path?s=t.

Vi kan ikke definere egne betydninger av vanlige tagger for bruk i
Norge. Vi kan definere mappinger til norske forhold, som f.eks.
vegklasser, men vi kan ikke bestemme at highway=path skal bety "sti" i
Norge. Diskusjoner rundt hva som bør være betydninger av tagger hører
hjemme på tagging at openstreetmap.org, med mindre det gjelder spesielle
norske forhold.

Geir Ove


More information about the kart mailing list