[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Mon Jul 6 22:24:43 CEST 2015


Den 06. juli 2015 21:34, Geir Ove Myhr skreiv:
>> highway=path bør imo berre brukast på stiar som
>> >ikkje er opparbeidde, men som har naturleg oppstått ved at folk har
>> >gått/sykla der.
> Jeg er helt enig i at det BURDE ha vært sånn, men slik er det ikke i OSM.
>
> Taggen highway=path ble foreslått som en generalisering av
> highway=cycleway, highway=footway, highway=bridleway, og disse ble
> foreslått depreciated. Forslaget ble godkjent i 2008, men cycleway,
> footway og bridleway ble beholdt som shortcuts for spesielle
> kombinasjoner. Se
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Approved_features/Path.

Men i praksis er det jo ikkje slik. footway, cycleway og path *vert* 
handtert ulikt (eksempelvis vist ulikt, sjølv på det offisielle 
OSM-kartet). Og i praksis er det jo såre enkelt. Ein kan fint tagga

highway=path

for alle moglege (naturlege) stiar (eks. i skog og mark, eller gjennom 
ein park i ein by)

highway=cycleway

for sykkelvegar (gjerne med foot=designated, ev. foot=no)

og

highway=footway

for gangvegar (som òg nokre gongar *kan* vera i skogar, men typisk er 
langs eller nær bilvegar).

og alt vil fungera fint, og ingen treng verta lei seg. Karta vil sjå 
fine ut, og vil skilla mellom stiar og gang-/sykkelvegar, og navigering 
vil fungera perfekt.

Andre løysingar vil vera kompliserande og gje eit suboptimalt resultat. 
Korfor gjera ting vanskelegare enn det må vera?

Sjå for øvrig https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Path_controversy

-- 
Karl Ove Hufthammer


More information about the kart mailing list