[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Peter Bremer peter.bremer at gmail.com
Mon Jul 6 23:33:06 CEST 2015


On Mon, Jul 6, 2015 at 10:36 PM Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org> wrote:

> Den 06. juli 2015 21:34, Geir Ove Myhr skreiv:
> >> highway=path bør imo berre brukast på stiar som
> >> >ikkje er opparbeidde, men som har naturleg oppstått ved at folk har
> >> >gått/sykla der.
> > Jeg er helt enig i at det BURDE ha vært sånn, men slik er det ikke i OSM.
> >
> > Taggen highway=path ble foreslått som en generalisering av
> > highway=cycleway, highway=footway, highway=bridleway, og disse ble
> > foreslått depreciated. Forslaget ble godkjent i 2008, men cycleway,
> > footway og bridleway ble beholdt som shortcuts for spesielle
> > kombinasjoner. Se
> > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Approved_features/Path.
>
> Men i praksis er det jo ikkje slik. footway, cycleway og path *vert*
> handtert ulikt (eksempelvis vist ulikt, sjølv på det offisielle
> OSM-kartet).


Nei, det er ikke sant. highway=path + bicycle=designated vises på flere
kart, bl.a. på det offisielle kartet, på samme måte som highway=cycleway
(altså blå prikketet).

For øvrig skal man ikke tagge etter hvordan det ser ut på kartet:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_practice#Don.27t_map_for_the_renderer
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150706/00aecebf/attachment.htm 


More information about the kart mailing list