[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Tor torsm.news at gmail.com
Tue Jul 7 00:32:39 CEST 2015


Den 6. jul. 2015 kl. 21.34 skrev Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:
> 
> Jeg er helt enig i at det BURDE ha vært sånn, men slik er det ikke i OSM.
> 
> Taggen highway=path ble foreslått som en generalisering av
> highway=cycleway, highway=footway, highway=bridleway, og disse ble
> foreslått depreciated. Forslaget ble godkjent i 2008, men cycleway,
> footway og bridleway ble beholdt som shortcuts for spesielle
> kombinasjoner. Se
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Approved_features/Path.

Godkjenningsordningen av tagger i OSM er bare tullball. Path ble godkjent med 22 mot 9 stemmer. Valgdeltakelsen er så lav at den demokratiske legitimiteten er så godt som null.

> Som de fleste norske tenker jeg først og frems "sti" når jeg hører
> engelsk "path", men det har også andre betydninger, På dictionary.com,
> er det vel betydning 2 ("a narrow walk or way") som brukes i OSM
> (betydning 1 er norsk "sti"). Se
> http://dictionary.reference.com/browse/path?s=t.
> 
> Vi kan ikke definere egne betydninger av vanlige tagger for bruk i
> Norge. Vi kan definere mappinger til norske forhold, som f.eks.
> vegklasser, men vi kan ikke bestemme at highway=path skal bety "sti" i
> Norge. Diskusjoner rundt hva som bør være betydninger av tagger hører
> hjemme på tagging at openstreetmap.org, med mindre det gjelder spesielle

highway=path/footway/cycleway/track/bridleway har blitt forstått/misforstått ulikt fra land til land og fra person til person. Det blir ikke bedre når wikien sier ulike ting på ulike steder. Temaet har blitt diskutert opp og ned og i mente opp gjennom årene. Det er over tid etablert ulik praksis i ulike land. Jeg har liten tro på at man kommer frem til en løsning som blir praktisert likt i alle land. Det beste vi kan håpe på er at vi har en noenlunde ensartet praksis i Norge, og at denne praksisen ikke bryter fullstendig med hva de gjør i alle andre land. Å bruke highway=path på sti er ikke feil, selv om taggen kan brukes til mye annet i andre land.


More information about the kart mailing list