[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Bård Aase bard at kvidder.com
Thu Jul 9 09:56:30 CEST 2015


Jeg stemmer for
highway=cycleway + foot=designated
for veier skiltet G/S-veg.

tir. 7. jul. 2015 kl. 16.22 skrev Peter Bremer <peter.bremer at gmail.com>:

> Highway=cycleway + foot=designated er greit for min del :-)
>
> On Tue, Jul 7, 2015, 11:35 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
> wrote:
>
>> On Tue, 2015-07-07 at 08:26 +0000, Peter Bremer wrote:
>> > On Tue, Jul 7, 2015 at 10:19 AM Tor <torsm.news at gmail.com> wrote:
>> > > Den 7. jul. 2015 kl. 09.09 skrev Peter Bremer <
>> > > peter.bremer at gmail.com>:
>> > > >
>> > > > Derfor ble spørsmålet, hvilke av disse 3 er best for å tagge gang
>> > > - og sykkelvei. highway=path + bicycle=designated + foot=designated
>> > > er mest brukt internasjonalt, og er forhandsdefinert i JOSM, mens
>> > > highway=cycleway + foot=designated er mer populært i Norge.
>> > >
>> > > I følge Taginfo er highway=cycleway brukt oftere enn highway=path +
>> > > bicycle=*.
>> > Jeg snakket om tagging av GS-vei, ikke om sykkelvei. Altså,
>> > highway=cycleway + foot=designated er mindre brukt enn highway=path +
>> > bicycle=designated + foot=designated.
>> >
>>
>> Uansett så heller jeg fremdeles til at det er bedre å bruke
>> highway=cycleway + foot=designated. Jeg har følelsen av at de fleste i
>> Norge gjør det. Så da håper jeg vi bare kan si at det er det vi bruker.
>>
>> -Sverre
>>
>>  _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150709/1b11afea/attachment.htm 


More information about the kart mailing list