[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Tue Jul 7 01:02:48 CEST 2015


> Den 7. juli 2015 kl. 00:32 skrev Tor <torsm.news at gmail.com>:
> 
> Godkjenningsordningen av tagger i OSM er bare tullball. Path ble godkjent med 22 mot 9 stemmer. Valgdeltakelsen er så lav at den demokratiske legitimiteten er så godt som null.

Man kan mene hva man vil om ordningen, men det er den eneste noenlunde autorative kilden man kan vise til for tagging i OSM. Prosessen er åpen for alle, men er byråkratisk og har som du sier få beslutningstakere i praksis. Dette gjelder forøvrig de fleste beslutninger som tas i ethvert demokrati.

>> Å bruke highway=path på sti er ikke feil, selv om taggen kan brukes til mye annet i andre land.

highway=path er så vidt definert i OSM at det omtrent aldri er feil å bruke den der det normalt ikke er motorisert ferdsel. Den sier bare veldig lite alene om hva man kan forvente å finne der. Med tilstrekkelige tilleggstagger kan den bety både sti og være ekvivalent med footway, cycleway og bridleway.

Geir Ove


More information about the kart mailing list