[NUUG kart] Elveg: nvdb:date og nvdb:id:part

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Sun Jul 19 23:32:57 CEST 2015


ID hadde vi for kort tid siden en lengre diskusjon om. Vi kom frem til at
det ikke hadde hensikt å fjerne den, den kan potensielt være nyttig i
fremtiden. Dette gjelder bare veier som kopieres direkte fra Elveg (eller
ved bruk av Replace Geometry, regner jeg med).

Jeg kan se nytten i source:date, men vi bruker ikke source på hver vei,
bare på changesettet (source=Kartverket).

2015-07-19 23:28 GMT+02:00 Anders Fougner <anders.fougner at gmail.com>:

> Dato for datainnsamling (nvdb:date) vil vel egne seg for source:date
> dersom man sørger for at den blir oppgitt på riktig format? (i N50
> topoimporten sto den først på feil format, men det ble rettet opp etter
> den første kommunen, hvis jeg husker riktig.
> Den er mye mer interessant enn f.eks. importdato (som uansett står i
> changeset).
>
> ID-en (nvdb:id/nvdb:id:part) ser jeg ingen stor nytte av. Det måtte
> isåfall være i forbindelse med framtidig import eller oppdatering.
>
> Anders
>
> --
> Anders.Fougner at gmail.com
> +47 97158863
>
> Sent from my Commodore 64
>
> Den 19.07.15 22.46, skrev Christer van der Meeren:
> > Jeg ser at Elveg-dataene har en tag som heter nvdb:date, som ser ut
> > til å være dato for innsamling av data (fra Kartverkets side), for
> > eksempel "1992-11-24". Er dette interessant å ta med inn i OSM på
> > samme måte som nvdb:id? Jeg ser også at det finnes en nvdb:id:part på
> > enkelte strekninger, f.eks. Damsgårdstunnelen i Bergen. Hva med den?
> >
> >  - Christer
> >
> >
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150719/2ffeb954/attachment.htm 


More information about the kart mailing list