[NUUG kart] Elveg: nvdb:date og nvdb:id:part

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Mon Jul 20 01:16:24 CEST 2015


Med nvdb-prefixet implementeres det som står i
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines#Use_the_right_tags.

<cite>You may have some metadata like the IDs used for your original
data. If this metadata will be useful to OSM, then define your own
prefix and use that on those metadata tags. The TIGER import for
instance uses the "tiger:" prefix. The original ID of a TIGER object
is tagged as "tiger:tlid".</cite>

Jeg bruker altså nvdb i steden for tiger.Ryddigere enn å bruke elveg
som prefix, siden dette er data som kommer fra NVDB og eksporteres til
mange produkter, og man kan hente data fra NVDB-API i fremtiden om man
ønsker. Det gir bare mening å bruke nvdb:date når man har en
tilsvarende nvdb:id IMO.

<cite>However, don't go overboard with metadata. [....] Strike a balance.</cite>

Det er masse data som ikke tas med fra Elveg, som f.eks målemetode,
målenøyaktighet, kommunalt vegnummer, rutingprioritet, osv. Hadde
slike data vært med, hadde de også kunnet være under nvdb-prefix. Jeg
mener det er balansert å ta med nvdb:id og nvdb:date og stoppe der.

nvdb:id:part kommer inn når en Elveg-way splittes av elveg2osm på
grunn av ny fartsgrense eller høyderestriksjon. Var ment for å ha unik
ID mot NVDB da jeg ennå trodde det kunne være fornuftig å importere
svingerestriksjoner. Kan kanskje unnlates.

2015-07-19 22:46 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
> Jeg ser at Elveg-dataene har en tag som heter nvdb:date, som ser ut til å
> være dato for innsamling av data (fra Kartverkets side), for eksempel
> "1992-11-24". Er dette interessant å ta med inn i OSM på samme måte som
> nvdb:id? Jeg ser også at det finnes en nvdb:id:part på enkelte strekninger,
> f.eks. Damsgårdstunnelen i Bergen. Hva med den?
>
>  - Christer
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>


More information about the kart mailing list