[NUUG kart] Elveg: nvdb:date og nvdb:id:part

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Tue Jul 21 09:21:04 CEST 2015


Foreslår at vi gjør det enkelt og tar med alle tre tags inn i OSM der hvor
det skulle være relevant (kopiering/replace geometry).

2015-07-20 1:16 GMT+02:00 Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:

> Med nvdb-prefixet implementeres det som står i
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines#Use_the_right_tags.
>
> <cite>You may have some metadata like the IDs used for your original
> data. If this metadata will be useful to OSM, then define your own
> prefix and use that on those metadata tags. The TIGER import for
> instance uses the "tiger:" prefix. The original ID of a TIGER object
> is tagged as "tiger:tlid".</cite>
>
> Jeg bruker altså nvdb i steden for tiger.Ryddigere enn å bruke elveg
> som prefix, siden dette er data som kommer fra NVDB og eksporteres til
> mange produkter, og man kan hente data fra NVDB-API i fremtiden om man
> ønsker. Det gir bare mening å bruke nvdb:date når man har en
> tilsvarende nvdb:id IMO.
>
> <cite>However, don't go overboard with metadata. [....] Strike a
> balance.</cite>
>
> Det er masse data som ikke tas med fra Elveg, som f.eks målemetode,
> målenøyaktighet, kommunalt vegnummer, rutingprioritet, osv. Hadde
> slike data vært med, hadde de også kunnet være under nvdb-prefix. Jeg
> mener det er balansert å ta med nvdb:id og nvdb:date og stoppe der.
>
> nvdb:id:part kommer inn når en Elveg-way splittes av elveg2osm på
> grunn av ny fartsgrense eller høyderestriksjon. Var ment for å ha unik
> ID mot NVDB da jeg ennå trodde det kunne være fornuftig å importere
> svingerestriksjoner. Kan kanskje unnlates.
>
> 2015-07-19 22:46 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
> > Jeg ser at Elveg-dataene har en tag som heter nvdb:date, som ser ut til å
> > være dato for innsamling av data (fra Kartverkets side), for eksempel
> > "1992-11-24". Er dette interessant å ta med inn i OSM på samme måte som
> > nvdb:id? Jeg ser også at det finnes en nvdb:id:part på enkelte
> strekninger,
> > f.eks. Damsgårdstunnelen i Bergen. Hva med den?
> >
> >  - Christer
> >
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150721/c0f4ee42/attachment.htm 


More information about the kart mailing list