[NUUG kart] Import kartverket, elver, Gaupesteinmarka

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Tue Jul 28 05:44:42 CEST 2015


2015-07-26 17:06 GMT+02:00 Øystein Bjørndal <obtitus at gmail.com>:
> Hei, ny på listen.
>
> Tenkte jeg skulle spørre om tilgivelse. Har importert bekker i
> Gaupesteinmarka, som ligger mellom kommunene Hobøl, Ski, Ås og
> Enebakk. Disse kommunene har generelt mye data fra før og det er derfor
> uaktuelt for meg å importere/merge alt. Mange av bekken går sikk-sakk
> forbi kommunegrensene, så jeg måtte ta alle kommunene for at det
> skulle være noe vits.

Jeg synes det er greit å ta deler av flere kommuner sammen, særlig i
grenseområder der komunegrensene går langs elver og over vann.
Spesielt der grensene følger elver blir elvene "hakket opp" siden den
geometriske representasjonen av elva og kommunegrensa tydeligvis er
litt forskjellige hos kartverket og oppsplitting i kommunefiler følger
grensenegeometrien blindt.

Erfaringen etter å ha jobbet med Spydeberg (som er en liten kommune)
var at grenseområdene var mest jobb. På vestsiden gikk grensa langs
bekker og elver, og i nord og øst er Lyseren og Glomma delt med flere
kommuner. På vestsiden ble det mye lapping av elver (merge nodes),
mens Lyseren og Glomma var fornuftige å ta som egne objekter uavhengig
av kommunegrenser. I tillegg var mange mindre vann delt mellom to og
tre kommuner.

Basert på dette mener jeg det er fornuftig å importere elvebredden fra
større elver som Glomma separat fra resten av kommunene (og helst før
resten). Da må vi tåle at noe av importen allerede er gjort.

> Import gikk stort sett smertefritt (tror jeg), men av en eller annen grunn fikk jeg
> med meg http://www.openstreetmap.org/way/344045503 som gav meg en haug
> med ‘conflicts’ når jeg skulle laste opp, kan noen ta en titt at
> jeg ikke har rotet til ‘relations’ eller noe annet?

Fikk ikke noe valideringsfeil på denne nå. Dette er en av elvene jeg
fulgte litt utenfor Spydebergs grenser, siden den hadde fragmenter i
flere kommunefiler.

Geir Ove


More information about the kart mailing list