[NUUG kart] SSR Sentralt Stedsnavnregister import

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Tue Jul 28 05:52:16 CEST 2015


Hei!

Jeg tror hovedgrunnen til at lufta gikk ut av SSR-importen var at det
ble sluppet andre datasett, som N50 (topografisk kartdata) og Elveg
(veier). Dataene i SSR er punkter, og for en del objekter som f.eks.
vann og elver er det mer fornuftig å sette navnene på vann- og
elv-objektene enn på noder på eller ved siden av. Da må først disse
objektene ligge inne, og derfor er det fornuftig at N50-importen
gjøres først.

For noen typer navn, som f.eks. stedsnavn er dette mindre vesentlig,
men skal det gjøres import fra SSR nå, så bør i alle fall navn på
objekter som i stor grad vil komme fra N50 lukes ut i første omgang.

Geir Ove


More information about the kart mailing list