[NUUG kart] SSR Sentralt Stedsnavnregister import

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Thu Jul 30 11:58:53 CEST 2015


Et alternativ kan være å ha forslag (entall eller flertall) i en
FIXME-tagg, slik at en ikke blir fristet til å bare godta automatikken.

2015-07-30 11:23 GMT+02:00 Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:

> Den 29. juli 2015 17:43, N/A N/A skreiv:
> > Tenker at ein må dele opp SSR i kategoriar. Namn på tettstad,
> > gardsnamn og liknande for seg sjølv. Her må bruk av "hamlet" vere god.
> > Sett fleire små plassar som har fått "village" som er alt for små til
> > denne.
>
> Det stemmer. SSR-data er ikkje gode for å seia om ein plass er village,
> hamlet, neighbourhood eller locality (eller noko heilt anna). Som med
> *alt* frå SSR så må ein manuelt vurdera tagginga *i kvart enkelte
> tilfelle*. Det som skriptet kjem med er berre eit *forslag*, som gjerne
> er feil/ikkje-optimalt.
>
> Dette er svært viktig. Eit alternativ hadde vore å ikkje hatt med noko
> forslag til tagging i det heile tatt, for å unngå at folk stolar blindt
> på automatikken. Men eg synest det er betre å ha med automatiske
> forslag, då dei *kan* vera svært arbeidssparande (og er nyttige til
> filtreringa, for eksempel viss ein berre vil importera namn på vatn).
> Men det krev at folk er veldig observante når dei tar dataa i bruk.
>
> --
> Karl Ove Hufthammer
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150730/dfec4a80/attachment.htm 


More information about the kart mailing list