[NUUG kart] SSR Sentralt Stedsnavnregister import

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Tue Jul 28 13:06:49 CEST 2015


Så for videre progresjon, er det et poeng å identifisere hvilke
datatyper i SSR som kun forekommer i punktform?
Jeg oppmuntrer deg til å gå videre i å arbeide med import.
Personlig ser jeg gjerne at alle setre/støler (både av datatypen i SSR
og stedsnavnet) fra SSR finnes i OSM for eksempel.2015-07-28 5:52 GMT+02:00 Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:
> Hei!
>
> Jeg tror hovedgrunnen til at lufta gikk ut av SSR-importen var at det
> ble sluppet andre datasett, som N50 (topografisk kartdata) og Elveg
> (veier). Dataene i SSR er punkter, og for en del objekter som f.eks.
> vann og elver er det mer fornuftig å sette navnene på vann- og
> elv-objektene enn på noder på eller ved siden av. Da må først disse
> objektene ligge inne, og derfor er det fornuftig at N50-importen
> gjøres først.
>
> For noen typer navn, som f.eks. stedsnavn er dette mindre vesentlig,
> men skal det gjøres import fra SSR nå, så bør i alle fall navn på
> objekter som i stor grad vil komme fra N50 lukes ut i første omgang.
>
> Geir Ove
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list