[NUUG kart] SSR Sentralt Stedsnavnregister import

Tor torsm.news at gmail.com
Wed Jul 29 14:40:16 CEST 2015


Trur verken sti eller traktorveg ligger i Elveg.

Tor

> Den 29. jul. 2015 kl. 14.23 skrev Andreas Bertheussen <andreas at elektronisk.org>:
> 
> Det er sant, og står jo faktisk på wiki. Jeg flytter info til rett
> seksjon i artikkelen, og utdyper med forslag til koder å eliminere;
> 140 Adressenavn (veg/gate)
> 142 Traktorvei
> 143 Sti (sikkert en del av disse som ikke er i Elveg, kan  sjekkes
> etter N50 import)
> 240 Vegstrekning
> 145 Ferjestrekning
> 
> Hentet fra side 28 her:
> http://www.kartverket.no/Documents/Standard/SOSI-standarden%20del%201%20og%202/SOSI%20standarden/SOSI%20standarden%204.3/SOSIStedsnavn_4_3_20111005.pdf
> 
> --
> Andreas.
> 
> 2015-07-28 2:02 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:
>>> Den 25. jul. 2015 kl. 21.52 skrev Andreas Bertheussen <andreas at elektronisk.org>:
>>> 
>>> Som jeg har beskrevet på wiki, og som gjort i ssr2osm, så foreslår jeg å
>>> først kaste bort alle skrivemåter der status verken er Vedtatt,
>>> Godkjent, Samlevedtatt eller Privat
>>> (http://kartverket.no/kart/stedsnavn/sentralt-stadnamnregister-ssr/saksbehandlingsstatus-for-skrivematen/).
>>> Dette luker ut ca 100k navn.
>> 
>> Man kan nok også luke ut alle gatenavn, siden veger og adresser importeres fra Elveg.


More information about the kart mailing list