[NUUG kart] Import av Elveg-data: Veien videre

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Mon Jun 8 12:38:03 CEST 2015


Som det tydelig fremgår av wiki-siden for importen er dette en manuell
import. Det tas bitvis, i små mengder av gangen. Foreslår at du tar en
ekstra titt på wikisiden, og si gjerne ifra om noe er uklart, da bør vi
kanskje oppdatere siden til å være mer tydelig. :)

2015-06-08 11:48 GMT+02:00 Håken Hveem <krbjhvee at online.no>:

> Jeg sitter å ser på dataene for Stange kommune nå,og jeg ser at det vil
> ta veldig lang til å kjøre "simplify roads" på 145 tusen objekter!
> Jeg går ut i fra at en må ta dette bitvis,det samme med nedlastning for
> å få dataene som allerede ligger inne på openstreetmap som ett eget lag
> da JOSM ikke klarer å laste ned en hel kommune på en gang. Det blir også
> voldsomt mye å laste opp igjen ser det ut som.
> Jeg håper at jeg ikke har misforstått noe nå..
>
>
> On 08. juni 2015 10:57, Sverre Didriksen wrote:
> > On Mon, 2015-06-08 at 10:00 +0200, Geir Ove Myhr wrote:
> >> 2015-06-08 9:46 GMT+02:00 Sverre Didriksen <
> sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> >>> Dette er diskutert før om jeg ikke husker feil. Konklusjonen da var at
> >>> vi ikke kunne bruke nvdb:id fordi vi ikke vet om samme vei har samme id
> >>> i fremtiden.
> >> Det har vært diskutert før her:
> >> http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=492858#p492858
> >>
> >> Min konklusjon var den motsatte. Så lenge veiene ikke forandres,
> >> forandres ikke nvdb:id (TRANSID, som den heter i Elveg).
> >>
> > Det er ikke den jeg hadde i tankene. Dette er lenger tilbake, like etter
> > slippet fra Kartverket.
> >
> > Jeg har ikke tid til å søke etter det i arkivet, men er fremdeles ganske
> > sikker på at det er blitt sagt. Det var tekniske årsaker, mulig noe
> > rydding eller flytting til nytt system som gjorde at alle objekter fikk
> > ny id. Og siden det har skjedd tidligere så kan vi ikke utelukke at det
> > kan skje i fremtiden.
> >
> > Men om man er av en annen oppfatning i dag så er det helt greit. Å ha en
> > id på objektene er jo veldig fint når man skal sammenligne osm med elveg
> > eller andre datasett.
> >
> > -Sverre
> >
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
> --
> Håken Hveem
> Gnup/PGP key ID: 45793A72
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150608/8edb6ace/attachment.htm 


More information about the kart mailing list