[NUUG kart] Import av Elveg-data: Veien videre

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Mon Jun 8 12:42:31 CEST 2015


Et argument for å slå sammen veiene er at det blir lettere å vedlikeholde
etterpå, for hvermannsen. Hvis man skal endre navn, fartsgrense eller noe
annet på en vei, så gjør man det på én lang vei i stedet for mange små
veistykker.

2015-06-08 12:04 GMT+02:00 Torstein Ingebrigtsen Bø <torsteinibo at gmail.com>:

> Jeg har ikke satt meg inn i situasjonen for Elveg importen. Men forstår at
> det er snakk om å slå sammen veger. Dette gjør jeg automatisk for
> N50-importen. Her blir alle veisegmenter ("way") slått sammen hvis de har
> samme tagger. Hvis det er flere veier som har samme endenoder (kryss) og
> tagger, er det "tilfeldig" hvilke veisegmenter som blir slått sammen.
> Python scriptet finnes her
> https://github.com/tibnor/kartverket2osm/blob/master/waySimplifyer.py
>
> Hilsen
> Torstein
>
> 8. juni 2015 kl. 11.48 skrev Håken Hveem <krbjhvee at online.no>:
>
>> Jeg sitter å ser på dataene for Stange kommune nå,og jeg ser at det vil
>> ta veldig lang til å kjøre "simplify roads" på 145 tusen objekter!
>> Jeg går ut i fra at en må ta dette bitvis,det samme med nedlastning for
>> å få dataene som allerede ligger inne på openstreetmap som ett eget lag
>> da JOSM ikke klarer å laste ned en hel kommune på en gang. Det blir også
>> voldsomt mye å laste opp igjen ser det ut som.
>> Jeg håper at jeg ikke har misforstått noe nå..
>>
>>
>> On 08. juni 2015 10:57, Sverre Didriksen wrote:
>> > On Mon, 2015-06-08 at 10:00 +0200, Geir Ove Myhr wrote:
>> >> 2015-06-08 9:46 GMT+02:00 Sverre Didriksen <
>> sverre.didriksen at usit.uio.no>:
>> >>> Dette er diskutert før om jeg ikke husker feil. Konklusjonen da var at
>> >>> vi ikke kunne bruke nvdb:id fordi vi ikke vet om samme vei har samme
>> id
>> >>> i fremtiden.
>> >> Det har vært diskutert før her:
>> >> http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=492858#p492858
>> >>
>> >> Min konklusjon var den motsatte. Så lenge veiene ikke forandres,
>> >> forandres ikke nvdb:id (TRANSID, som den heter i Elveg).
>> >>
>> > Det er ikke den jeg hadde i tankene. Dette er lenger tilbake, like etter
>> > slippet fra Kartverket.
>> >
>> > Jeg har ikke tid til å søke etter det i arkivet, men er fremdeles ganske
>> > sikker på at det er blitt sagt. Det var tekniske årsaker, mulig noe
>> > rydding eller flytting til nytt system som gjorde at alle objekter fikk
>> > ny id. Og siden det har skjedd tidligere så kan vi ikke utelukke at det
>> > kan skje i fremtiden.
>> >
>> > Men om man er av en annen oppfatning i dag så er det helt greit. Å ha en
>> > id på objektene er jo veldig fint når man skal sammenligne osm med elveg
>> > eller andre datasett.
>> >
>> > -Sverre
>> >
>> > _______________________________________________
>> > kart mailing list
>> > kart at nuug.no
>> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>> --
>> Håken Hveem
>> Gnup/PGP key ID: 45793A72
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150608/e33e5c4e/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list