[NUUG kart] Elveg og highway=trunk

Thor K. H. nitrolinken at gmail.com
Tue Jun 30 15:28:16 CEST 2015


​2015-06-30 15:24 GMT+02:00 Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>:

> Den 30. juni 2015 15:12, Christer van der Meeren skreiv:
> > Under kommende import av Elveg tagges europaveg og riksveg med
> > highway=trunk. Hvorfor akkurat trunk? Jeg ser av denne siden
> > <
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#Norway
> >
> > at motorway kan passe bedre - der er det foreslått implisitt forbud for
> > moped, hest, sykkel og gående, mens for trunk er alt implisitt lov.
>
> Det er fullt lov med moped, hest, sykkel og til og med gående på både
> europaveger og riksveger dersom det ikkje står anna med skilt. Kvaliteten
> på vegane er også på linje med det som blir merka som "trunk" i resten av
> verden. Det er fremdeles mange riksvegar som ikkje har delt køyrebane og
> det er ikkje alle europavegar
> der to trailere kan passere uten å senke på farten.
>
> Det har vert diskutert før på lista om motortrafikkveg skal merkast med
> highway=trunk eller highway=motorway. Her er det berre lov med bil som på
> motorvegar. Konklusjonen før var at motortrafikkveg også skulle merkast med
> highway=trunk og også tilhøyrande access merker.
>
> Knut
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
Enig/støtter opp i det Knut sier re: Europaveier.

Dog, jeg kan ikke huske årsakene/argumentene for at motortrafikkveier ikke
skulle merkes med highway=motorway? Var tanken da i forbindelse med f.eks.
Europaveier som også er motortrafikkveier?


*█ **Thor M. K. Høgås*

​
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150630/591a3939/attachment.htm 


More information about the kart mailing list