[NUUG kart] Elveg og highway=trunk

Tor torsm.news at gmail.com
Tue Jun 30 17:51:18 CEST 2015


> 30. juni 2015 kl. 15:28 skrev Thor K. H. <nitrolinken at gmail.com>:
> 
> ​2015-06-30 15:24 GMT+02:00 Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com <mailto:gnonthgol at gmail.com>>:
> Den 30. juni 2015 15:12, Christer van der Meeren skreiv:
> > Under kommende import av Elveg tagges europaveg og riksveg med
> > highway=trunk. Hvorfor akkurat trunk? Jeg ser av denne siden
> > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#Norway <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#Norway>>
> > at motorway kan passe bedre - der er det foreslått implisitt forbud for
> > moped, hest, sykkel og gående, mens for trunk er alt implisitt lov.
> 
> Det er fullt lov med moped, hest, sykkel og til og med gående på både europaveger og riksveger dersom det ikkje står anna med skilt. Kvaliteten på vegane er også på linje med det som blir merka som "trunk" i resten av verden. Det er fremdeles mange riksvegar som ikkje har delt køyrebane og det er ikkje alle europavegar
> der to trailere kan passere uten å senke på farten.
> 
> Det har vert diskutert før på lista om motortrafikkveg skal merkast med highway=trunk eller highway=motorway. Her er det berre lov med bil som på motorvegar. Konklusjonen før var at motortrafikkveg også skulle merkast med highway=trunk og også tilhøyrande access merker.
> 
> Knut
> 
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no>
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart <http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart>
> 
> 
> Enig/støtter opp i det Knut sier re: Europaveier.
> 
> Dog, jeg kan ikke huske årsakene/argumentene for at motortrafikkveier ikke skulle merkes med highway=motorway? Var tanken da i forbindelse med f.eks. Europaveier som også er motortrafikkveier?


Tanken bak er vel at motortrafikkveger ikke er fullverdige motorveger.

Jeg er tilhenger av dagens tagging av motortrafikkveger:

highway=trunk
motorroad=yes

-- 
Tor

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150630/664a6d67/attachment.htm 


More information about the kart mailing list