[NUUG kart] Elveg og highway=trunk

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Tue Jun 30 18:34:12 CEST 2015


Hvis det du sier er riktig, så må Elveg2osm oppdateres, for det er ikke
dette som gjøres nå, se
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Road_import_%28Norway%29#Data_Preparation

2015-06-30 18:26 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:

>
> > 30. juni 2015 kl. 18:05 skrev Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com
> >:
> >
> > Så highway=trunk kan brukes uavhengig av om det er motorvei (A/B) eller
> ikke, og motorvei A/B indikeres på en annen måte?
>
> Motorveg (tidligere motorveg klasse A):
> highway=motorway
>
> Motortrafikkveg (tidligere motorveg klasse B):
> highway=trunk
> motorroad=yes
>
> Andre europaveger og riksveger:
> highway=trunk
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150630/e754ab18/attachment.htm 


More information about the kart mailing list